Kupcima TREX kuća, posredstvom našeg kontakt centra, omogućavamo brzo, jednostavno i učinkovito povezivanje sa servisnom mrežom u slučaju eventualnih kvarova.

Čak štoviše brinemo se i umjesto kupca angažiramo ovlaštene servisere koji će doći ukloniti kvar bilo da se radi o kvaru na uređajima koje isporučujemo u TREX kući, bilo da se radi o kvaru ili oštećenju na samoj kući – stolariji, fasadi ili primjerice podnom grijanju.

U tom slučaju poslat ćemo kupcu TREX kuće stručno osposobljene servisere našeg servisnog odjela. Oni će koristeći svoje znanje i vještine u što kraćem roku ukloniti nastali kvar. Time ćemo kupcima uštedjeti vrijeme, ali i umanjiti stres zbog nastale situacije.

Od primitka poziva i ukazane potrebe za servisnom intervencijom do dolaska na teren i uklanjanja oštećenja vezanih uz kuću ne bi trebalo proći više od tjedan dana, a rok servisa aparata koje isporučujemo u kući, obzirom na izuzetno dobro razvijenu servisnu mrežu našeg partnera, ne bi trebao biti duži od 48 sati od dojave kvara.

Svaki servisni posjet bit će evidentiran i arhiviran, tako da dokumentirano posjedujemo kompletnu kronologiju kvarova i popravaka koji su obavljeni na svakoj kući ili uređaju.

Osim usluge uklanjanja kvarova izvodimo i preventivno održavanje svega postavljenog na kući.

Tzv. godišni tehnički pregled kuće obavezan je ukoliko želite garancije kakve nudimo – 30 godina na konstrukcijske elemente, 15 godina na podno grijanje i 5 godina na kućanske aparate.

Godišnje ugovorno održavanje neznatan je trošak.

Eventualnu poteškoću, oštećeje ili kvar na TREX kući moći ćete prijaviti prvenstveno na našu mail adresu ili besplatni telefon našeg kontakt centra.