TREX kuća izgrađena je od prefabriciranih elemenata, no suprotno razmišljanju da zbog toga ne treba dozvole kao u slučaju klasične gradnje za njeno legalno i sa zakonom usklađeno postavljanje ili ako hoćete njenu legalnu gradnju treba ishoditi građevinsku dozvolu.

Povrh toga njeno smještanje na parcelu, koja dakako mora biti građevinska, mora biti usklađeno sa Prostornim planom, a ujedno i Detaljnim planom jedinice lokalne uprave i samouprave na području koje je gradnja planirana.

Prostornim i Detaljnim planom definira se prvenstveno da li je nešto moguće graditi ili ne – kako kuća mora biti arhitektonsko oblikovana, kojim materijalima može biti građena, može li se graditi bez kosog krova ili ne, koliko mora biti uvućena od prometnice, koliko od susjeda. Uzima se u obzir primjerenost građevine tipologiji krajolika, bi li građevina koja bi se gradila bila u harmoniji sa zatečenom gradnjom, osobito ako se radi o gradnji unutar povjesnih cjelina.

Dakle, kuća se mora uklopiti u prostor, zadovoljiti aktualne standarde stanovanja, imati projekt i građevinsku dozvolu.

Zato nakon što se zaljubite u TREX kuću preporučamo da sa katalogom kojeg možete preuzeti na našoj mrežnoj stranici pođete u nadležni Odjel za prostorno planiranje u jedinicu lokalne uprave i samouprave na području koje se nalazi parcela na kojoj biste gradili i pitate možete li na njoj postaviti TREX kuću.

U katalogu se nalaze tehničke specifikacije, tlocrti i vizuali i to bi trebalo biti dovoljno da vam se da osnovna informacija, bazični odgovor – da ili ne.

Ukoliko Prostornim i Detaljnim planom nisu postavljene prepreke gradnji ovakve kuće – jer u nekim sredinama inzistiraju na gradnji tradicijskim materijalima – poput cigle, betonskih blokova i kamena na dobrom ste putu do kuće iz svojih snova.

U tom uredu još provjerite pravila vezana uz izgrađenost parcele, što i kuću kakvih gabarita možete graditi. To ćete moći ukoliko imate informaciju o katastarskoj čestici, njenom broju, i kojoj katastarskoj općini pripada. Nemate li morat ćete pokucati na vrata katastra i saznati taj podatak. Nakon toga pozivamo vas da nas posjetite i razgledate našu oglednu TREX kuću. Očekujemo vas u razgledu kuće. Spremni smo odgovoriti na svako vaše pitanje i voditi vas dalje na putu do doma iz vaših snova. Bit će lako. Vjerujte.