Kada su prozori i vrata u današnjoj, modernoj arhitekturi u pitanju, oni su uglavnom jasnih, ravnih linija i prate modernizam koji graditeljstvo diktira.