O tome smo osobito vodili računa postavljajući grijače folije Warmup na kvalitetno pripremljenu, izoliranu podlogu. Tako ne samo da smo postigli ujednačeno raspoređivanje topline i kratko vrijeme zagrijavanja prostora, već smo i postigli bolju zvučnu izolaciju prostorija Trex kuće.