Tehnička podrška koja rješava sve probleme

Kupcima TREX kuća, posredstvom našeg kontakt centra, omogućavamo brzo, jednostavno i učinkovito povezivanje sa servisnom mrežom u slučaju eventualnih kvarova.

Čak štoviše brinemo se i umjesto kupca angažiramo ovlaštene servisere koji će doći ukloniti kvar bilo da se radi o kvaru na uređajima koje isporučujemo u TREX kući, bilo da se radi o kvaru ili oštećenju na samoj kući – stolariji, fasadi ili primjerice podnom grijanju.

U tom slučaju poslat ćemo kupcu TREX kuće stručno osposobljene servisere našeg servisnog odjela. Oni će koristeći svoje znanje i vještine u što kraćem roku ukloniti nastali kvar. Time ćemo kupcima uštedjeti vrijeme, ali i umanjiti stres zbog nastale situacije.

Od primitka poziva i ukazane potrebe za servisnom intervencijom do dolaska na teren i uklanjanja oštećenja vezanih uz kuću ne bi trebalo proći više od tjedan dana, a rok servisa aparata koje isporučujemo u kući, obzirom na izuzetno dobro razvijenu servisnu mrežu našeg partnera, ne bi trebao biti duži od 48 sati od dojave kvara.

Svaki servisni posjet bit će evidentiran i arhiviran, tako da dokumentirano posjedujemo kompletnu kronologiju kvarova i popravaka koji su obavljeni na svakoj kući ili uređaju.

Osim usluge uklanjanja kvarova izvodimo i preventivno održavanje svega postavljenog na kući.

Tzv. godišni tehnički pregled kuće obavezan je ukoliko želite garancije kakve nudimo – 30 godina na konstrukcijske elemente, 15 godina na podno grijanje i 5 godina na kućanske aparate.

Godišnje ugovorno održavanje neznatan je trošak.

Eventualnu poteškoću, oštećeje ili kvar na TREX kući moći ćete prijaviti prvenstveno na našu mail adresu ili besplatni telefon našeg kontakt centra.


Krov TREX kuće dolazi u dvije varijante

Kapa glavu čuva, poznata je narodna koju možemo primijeniti i na TREX kuću pa reći: Krov kuću čuva. Zaista krov je jedan od ključnih građevinskih elemenata svake građevine, pa tako i TREX kuće. Izložen je utjecaju atmosfere – kiši, snijegu, vjetru, tuči i koječemu drugome i zbog toga je iznimno važno da je izveden ispravno i sa kvalitetnim materijalima.

Krov TREX kuće dolazi u dvije varijante kao tzv. ravni krov i kao kosi krov.

Ravni krov se montira na čeličnoj podkonstrukcij blagog nagiba kako bi se omogućila nesmetana drenaža površine krova prilikom oborina. Krov TREX kuće nagiba je 2 stupnja, a uz to je i dvostrešan. Pokriven je pertlovanim limom čime je postignuto kvalitetno brtvljenje i zaštita od eventualnog prokišnjavanja. Ovako projektirano krovište TREX kuće izuzetno dobro podnosi opterećenja pa je minimalna nosivost krova 250 kg/m2. Nema dakle bojazni da krov TREX kuće neće dobro podnijeti i ogromne količine snijega.

Toplinska izolacija ravnog krova sprečava ljeti prekomjerno zagrijavanje prostorija ispod krovnog stropa te zimi osigurava ekološki prihvatljivo grijanje, koje štedi energiju.

TREX kuća ispod završnog pertlovanog lima ima postavljenu OSB ploču ispod koje je čelična konstrukcija sa toplinskom izolacijom od celuloze debljine 40 – 160 mm.

Celuloza je jedan od kvalitetnijih i ekološki prihvatljiv izolacijski materijal kojim se postiže da TREX kuća ima energetski zadovoljavajuća svojstva.

Kod kosih krovnih konstrukcija koje nudimo u različitim nagibima, strop TREX kuće je izveden na isti način kao i kod kuće ravnoga krova.

Time se dodatno spriječava prekomjerno grijanje ljeti i osigurava zimi ekološki prihvatljivo grijanje, koje štedi energiju. I to je jedan od razloga zašto je klima u TREX kući uvijek ugodna.

Limeni paneli koje koristimo kao pokrov kod kosih krovova odlikuju se visokom toplinskom i zvučnom izolacijom, a svojom bojom i oblikom daju izgled vrlo modernog objekta jer smo odabrali panele u obliku crijepa. Ovi paneli izrađeni su od vrlo kvalitetnih materijala, a dolaze s izolacijom od poliuretana.

Napominjemo da se svi krovni elementi moraju redovito provjeravati u pravilnim vremenskim razmacima – kod klasične gradnje preporuka je barem svake 3 godine, a osobito nakon težih vremenskih nepogoda – oluje i tuče primjerice. To isto vrijedi i za TREX kuću s tim da mi preporučamo jednom godišnje tehnički pregled kuće od strane naših stručnjaka.

Obavit će provjeru brtvljenja krovnog omotača kod ravnih krovova, eventualne pukotine usljed naprezanja, odvodnju oborinskih voda s krovišta u oluke koji su izvedeni u uglovima TREX kuća.


Poklanjamo policu osiguranja

Kupnja kuće velika je životna investicija i pozamašan trošak stoga smo kupcima TREX kuća odlučili izaći ususret poklanjajući im policu osiguranja koja će prvih godinu dana štititi njihovo najveće ulaganje.

Bilo bi neozbiljno i ako hoćete neodgovorno neosigurati imovinu i prepustiti je slučaju.

Kupcima TREX kuće poklanjamo policu osiguranja u slučaju požara, oluja, tuče, udara groma, posrednog udara groma, udara motornog vozila, poplava, bujica i visokih voda, vandalizma, izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, provalnih krađa i razbojstava, loma stakla, potresa...

Jedna takva polica osiguranja zato je mudro ulaganje.

Imajući policu osiguranja nećete se dovesti u nepriliku i nove troškove dogodili se kakav nepredviđeni trošak na kući. A takvi se suprotno razmišljanjima događaju nama, a ne susjedima.

Osim toga naglašavamo da bez police osiguranja ne možete ostvariti garancije koje vezujemo uz kuću. Također da bi one vrijedile potrebno je jednom godišnje obaviti tzv. tehnički pregled kuće. Obavljaju ga naše stručne službe.

Uz ovakvu brigu za kuću računajte sa 30 godina garancije na konstrukciju, 15 godina garancije na podno grijanje i 5 godina garancije na kućanske aparate kojima opremamo kuću.

U slučaju nastanka i prijave štete tijekom trajanja osiguranja kuće svu komunikaciju sa osiguranjem za Vas mi riješavamo.