Što je TREX?

(r)evolucija u gradnji kuća

Suvremeni način života u 21. stoljeću uvelike se razlikuje od načina života prijašnjih generacija. Naše navike i potrebe mijenjaju se iz dana u dan, brže nego ikad prije. Dok su stabilnost i planiranje za desetljeća unaprijed obilježili prošla vremena, danas nam nam prioritete čine brzina, jednostavnost, mobilnost, što veća automatizacija, ekonomičnost, te ekološka osvještenost. Možda najviše od svega, te potrebe dolaze do izražaja u stanovanju.

Upravo zato vizija TREX-a je postati više od tvrtke koja samo gradi kuće. Nakon prve i druge generacije gradnje – klasične gradnje opekom i montažne gradnje, treća generacija, odnosno inovativni modularni način gradnje omogućuje svima nama da svoje stambeno pitanje riješimo lakše, brže, jednostavnije i jeftinije, a sve uz nikad veću vrijednost za novac. TREX je u svojoj srži korak/pokret u lakši, jednostavniji i kvalitetniji život – tamo gdje sve počinje – u vlastitom domu.

#arhiTREXtura

Zašto TREX?

Novi, modularni način gradnje i suvremeni pristup stanovanju omogućuju nam da gradnja kuće postane predivno iskustvo. Zašto je TREX idealno rješenje za sve koji do vlastitog doma žele bez puno muke?

Brzo

Useljenje već nakon 6 mjeseci od dobivanja građevinske dozvole

Jednostavno

Konfiguracija kuće stambenim modulima, proizvodnja po modelu "ključ u ruke", montaža u jednom danu

Isplativo

Niskoenergetska kuća = značajne uštede u korištenju i održavanju

Udobno

Sustav pametne kuće, automatizacija i upravljanje na daljinu

Dogovori posjet oglednoj kući i doživi TREX kuću uživo.

Dogovori pokaz

Naučite više

Naučite više o modularnom načinu gradnje i TREX modularnim kućama.

Svi članci

Često postavljana pitanja

Zakon nalaže da je građevinska dozvola potrebna i obavezna za sve građevine veće od 15 m2.

Građevinska dozvola je dokument na temelju kojega se može započeti gradnja građevine. Njome se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju. Izdaje se uz uvjet da postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu, da postoji mogućnost priključenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda, ako prostornim planom nije omogućeno priključenje na vlastiti sustav odvodnje, i da postoji mogućnost priključenja zgrade na niskonaponsku električnu mrežu.

Lokacijska dozvola nije potrebna.

Potrebna je sva dokumentacija kao i kod klasične gradnje kuće prema tipskom projektu.

Dokumente koje investitor mora izvaditi su: izvod iz katastarskog plana ne stariji od šest mjeseci (https://e-uprava.apis-it.hr/gup), izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava gradnje na građevnoj čestici (www.e-izvadak.pravosudje.hr), lokacijska informacija, odnosno potvrda o planskoj namjeni parcele (www.mgipu.hr), geodetski projekt, geotehnički elaborat koji je preporučljivo raditi u slučaju da postoji sumnja na podzemne vode, stijene, klizišta, močvarno i pjeskovito tlo, ukoliko se TREX kuća planira postaviti na pilote – vijke. Ukoliko je na parceli postojeći stari objekt, mora se dokazati njegov legitimitet (građevinska dozvola s nacrtima ili potvrda iz katastra da je objekt izrađen prije 15. veljače 1968.), a ako je postojeća kuća legalizirana, potrebno je priložiti Rješenje o izvedenom stanju.

TREX kuća dolazi na lokaciju investitora u modulima koji su već uređeni za život u skladu sa njegovim željama i potrebama te se sklapaju u svega nekoliko dana, ovisno o veličini i modelu TREX kuće.

Toplinska izolacija TREX kuće proizvodi se od starog papira, uz dodatak mineralnih tvari za konzerviranje i zaštitu od požara čime se ujedno sprječava moguća pojava insekata. Pritom se ne koristi boraks pa izolacija nije štetna za kožu i dišne puteve.

Prednosti takve celulozne izolacije su mnogobrojne.

Pokazala se kao odlična zaštita od hladnoće zimi i topline ljeti. Naime, čak 2.5 puta bolje akumulira toplinu od klasične izolacije. Povrh toga, zahvaljujući njoj kuća je difuzijski otvorena i “diše” čime se sprječava nakupljanje vlage i gljivica što je česti problem kod klasične gradnje. Celuloznom izolacijom stvara se zdrava mikroklima unutarnjeg prostora, što je iznimno važno za kvalitetu života.

Prilikom ugradnje, celulozna izolacija tijesno prianja uz podlogu te je gubitak energije sveden na minimum.

To su troškovi prijevoza, projektne dokumentacije i montaže. Dakako morate računati i s troškovima kupnje zemljišta ukoliko ga nemate, izgradnje temelja za kuću, priključaka na struju, vodu i odvodnju, ishođenja građevinske dozvole.

TREX stanovi

Uskoro…